Integritetspolicy

Ansvarig för hantering av personuppgifter: Anders Byttner, anders@ergolift.com

Handläggare av personuppgifter: Receptionist, info@ergolift.com

Användning av uppgifterKategorier av personerTidsgräns för borttagningVar lagras uppgifternaSäkerhetsåtgärder
Lönesystem (Hogia)AnställdaPersoner som inte längre är anställda rensas ur systemet årligen. Papperskopior av lönebesked sparas i 7 år.Lönesystemet körs som hostad lösning hos Hogia Mid Office AB. Papperskopior sparas i pärmar.Endast behörig personal har tillgång till lönesystemet, som skyddas med lösenord. Personuppgiftsbiträdesavtal tecknas med Hogia. Papperskopior förvaras inlåsta.
Kundregister (Pyramid) Vi sparar endast uppgifter som behövs för att uppfylla avtalen.  Kontaktpersoner hos kunder (juridisk person)   Kunder som är fysiska personerÅrligen rensas kundregistret om kunden inte handlat på två år. Kontaktpersoner tas bort från kundregistret Kunder som är fysiska personer avidentifieras. Alla bokföringsunderlag sparas i 7 år.Pyramid körs som hostad lösning hos Netropolis. Papperskopior av fakturor sparas i pärmar.Inloggning krävs för att komma in i Pyramid. Personuppgiftsbiträdesavtal finns med Netropolis. Netropolis ansvarar för datasäkerheten runt Pyramid.
Leverantörsregister (Pyramid) Vi sparar endast uppgifter som behövs för att göra beställningar  Kontaktpersoner hos leverantörer (juridisk person)   Leverantörer som är fysiska personerÅrligen rensas leverantörsregistret om vi inte handlat på två år. Kontaktpersoner tas bort från leverantörsregistret Leverantörer som är fysiska personer avidentifieras. Alla bokföringsunderlag sparas i 7 år.Pyramid körs som hostad lösning hos Netropolis. Papperskopior av fakturor sparas i pärmar.Inloggning krävs för att komma in i Pyramid. Personuppgiftsbiträdesavtal finns med Netropolis. Netropolis ansvarar för datasäkerheten runt Pyramid.
Anhöriga till anställda i händelse av olycksfall och liknandeAnhöriga till anställdaAnställningens upphörandePärm i receptionenInga säkerhetsåtgärder, informationen ska vara tillgänglig vid kriser
Uppgifter för företagshälsanAnställdaAnställningens upphörande alternativt avtalets upphörandeI internt system hos Avonova. Endast Avonovas personal kommer åt informationenPersonuppgiftsbiträdesavtal finns med Avonova. Avonova ansvarar för datasäkerheten.
Kontaktuppgifter på hemsidanVissa anställdaInga kontaktuppgifter till namngivna personer på våra hemsidor