Kvalitetpolicy

Vårt verkstadsföretag utvecklar, marknadsför och tillverkar kompletta maskiner, specialverktyg, pumpar och legotjänster. Vi utför också underhålls- och utbildningstjänster kopplade till våra produkter.

Vi vill att våra kunder skall känna sig nöjda och återkomma med nytt förtroende. Vi ska uppfylla tillämpliga krav, inklusive gällande lagar och förordningar.

Detta är en förutsättning för god lönsamhet, vår utveckling och långsiktiga överlevnad vilket bestäms av det engagemang vi visar i vårt arbete, genom våra resurser och genom vår attityd till kvalitet.

Kvalitetssäkringsarbetet enligt SS-EN-ISO 9001:2015 är vårt verktyg som säkerställer produktens och tjänsternas kvalitet, utlovade leveranstider och övriga krav som ställs på oss.

Vi ska ständigt förbättra både kvaliteten och kvalitetsledningssystemet.

Skoogs Maskin & Svets AB önskar att du som kund skall uppfatta företaget som kompetent och villigt att ställa upp för dig.

Anders Byttner

VD för Ergolift AB