Manualer/FAQ

Behöver du en manual till din Ergolift®/Ergobalancer®?

Fyll i formuläret. Informationen som vi behöver för att ta fram rätt manual finns på maskinskylten som sitter på er Ergolift®/Ergobalancer®.

Leta efter denna skylt för att hitta informationen vi behöver för att hjälpa dig.

Var hittar man reservdelsinformation?

Sprängskisser med stycklistor finns under flik 9 i manualen.

Ergolift® FAQ

Tryck på plustecknet till höger för att visa informationen om det du söker.

Orsak 1: Lasthållningsventilens inställning har rubbats. Justera lasthållningsventilen, se kapitel ”7- Justeringsinstruktioner” – Justeringsinstruktioner för hydraulventiler.

Orsak 2: Tryckbegränsningsventilen (P3) för sänkningstrycket har rubbats. Eventuellt kan föroreningar i ventilen ha förorsakat läckage. Justera tryckbegränsningsventilen för sänkningstrycket, se kapitel ”7- Justeringsinstruktioner” – Justeringsinstruktioner för hydraulventiler. Om inte detta hjälper, rengör ventilen eller byt mot en ny.

     

Orsak 1: Läckage från slanganslutningarna till ventilen. Dra efter kopplingarna och sexkants- nipplarna. Vid behov, byt ut tätnings- brickorna under sexkantsnipplarna.

Orsak 2: Läckage från tryckbegränsningsventilen eller dämpventilen. Dra efter muttrarna och byt muttrar samt tätningsbrickor vid behov.

Orsak 3: Läckage från packningarna mellan tryck- kompenseringsventilen och reglerventilhuset. Oljan sipprar ut mellan dessa delar företrädesvis den nedre delen. Byt de tre O-ringarna mellan dessa detaljer.

Orsak 4: Packningen i ventilhus och slid är utsliten, reparation krävs.

Orsak: Pelaren/fästkonsolen lutar åt det håll som manipulatorn ställer sig åt. Väg av pelaren/fästkonsolens montagefläns med hjälp av maskinvattenpass. Justera med brickor under fästskruvarna.

Orsak 1: Kopplingsblecken i motorns anslutningsdosa är felkopplade. Justera kopplingsbleckens läge. Se kapitel 8.

Orsak 2: Anslutningsspänningen är för låg. Anslut motorn till rätt spänning (se märkskylt) eller byt till motor med rätt spänning.

Orsak 3: Lastens och lyftverktygets tyngd överskrider armens maximala lyftförmåga och tryckbegränsningsventilen på hydraulaggregatet öppnar ej som den skall. Minska lasten och justera tryckbegränsnings­ventilen enligt justeringsinstruktionen.

Orsak 1: Lastens och lyftverktygets tyngd överskrider armens maximala lyftförmåga. Minska lasten.

Orsak 2: Justerskruven till dämpventilen på reglerventilen är helt inskruvad. Justera dämpventilen enligt justerings-instruktionen.

Orsak 3: Tryckbegränsningsventilen för lyfttrycket på hydraulaggregatet har rubbats och öppnar vid för lågt tryck. Eventuellt kan föroreningar i ventilen ha förorsakat läckage. Justera tryckbegränsningsventilen enligt instruktion. Om detta ej hjälper, rengöres ventilen eller utbytes mot en ny.

Orsak 4: Hydraulpumpen är trasig. Byt hydraulpumpen i hydraulaggregatet.

Orsak 5: Returfiltret är igensatt. Byt filterpatron genom att ta bort locket på filtret (demontera de tre skruvarna).

Orsak 6: Oljenivån i oljetanken är för låg. Fyll i hydraulolja. Se kapitlet Tekniska Data för lämplig olja.

Orsak 1: Lasthållningsventilens inställning har rubbats. Eventuellt kan föroreningar i ventilen ha förorsakat läckage. Justera lasthållningsventilen, se kapitel ”7- Justeringsinstruktioner” – Justeringsinstruktioner för hydraulventiler. Om inte detta hjälper, demontera ventilen och rengör detaljerna noggrant. Montera och ställ in enligt instruktionen. Om inte detta hjälper byt lasthållningsventilen mot en ny.

Orsak 2: Kolvpackningen i lyftcylindern läcker. Byt kolv- och kolvstångspackningarna i cylindern.

Orsak: Tumhjulets/ Joy-stickens styr utrustning är inkorrekt. Kontrollera att styr utrustningen är korrekt inställd. Centrerings skruven kan behöva justeras.

Manual till vriddonet finns att ladda ner på tillverkarens hemsida. Du hittar sidan här.

Våra produkter