Ergolift MB Heavy Duty

Ergolift MB Heavy Duty -
för riktigt tunga jobb

För de riktigt tunga lasterna eller för stora excentriska laster finns Ergolift MB i en heavy duty -version. Grundkonstruktionen är samma som för den vanliga MB med tre horisontella och en vertikal rotationsaxel.

Som vanligt kan den yttre armen specialbyggas, vilket underlättar anpassning till speciella krav. Naturligtvis kan du nå långt in i exempelvis en ugn med MB Heavy Duty.

För räckvidd, laster och moment se tabellen nedan.

Alla Ergolift MB kan monteras på pelare eller hängda från take teller ett skensystem.

Teknisk information

Optioner 

  • Ändlös rotation runt theta-axeln
  •  Motordriven theta-axel
  • EX-klassad motor för hydraulsystemet, för explosionskänsliga miljöer
Tekniska data 
Svängområde för arm runt pelaren, theta-axeln 330o
Vridningsvinkel för verktygsfästet, runt alfa-axeln 330o
Tryckluftsförsörjning 6-10 bar
Strömförsörjning 230/400V, 50 Hz
Typ Max lyft- kapacitet kg Max tillåten excentrisk last, Nm R, mm Z, mm
MB350 350 3500 2800 1600
MB450 450 5000 2800 1600
MB450SP 700 5000 Beror på applikationen

Excentriska laster

Ergolift är konstruerad för att hantera laster med viktcentrum förskjutet åt sidan. Lasten kan därför hållas och förflyttas en bra bit från verktygsfästet (se bilden).

Genom att Ergolift kan räcka in i eller under strukturer, kan den användas för många tillämpningar som är för svåra för vanliga lyftutrustningar, exempelvis att hantera arbetsstycken i

  • Pressar
  • Fräsar
  • Svarvar
  • Ugnar
  • Målningsboxar
  • Conveyorsystem

En operatör med en Ergolift kan hantera och balansera stora laster såsom dörrar, väggelement, framaxlar, rör mm som tidigare krävde minst två personer. Och samtidigt går det snabbare och säkrare.

Kontakta oss

Telefon: 0589-855 90

Email: info@ergolift.com

Adress: Box 192, Köpingsvägen 18, 732 24 ARBOGA

Ergolift tillverkas av Skoogs Maskin & Svets AB