FAQ

MANUALER

RESERVDELAR

Ergolifts Manualer

Fyll i formuläret. Informationen finns på er Ergolifts maskinskylt!

Ergolifts Reservdelar

Var hittar jag reservdelsinformation?

 

Sprängskisser med stycklistor finns under flik 9 i manualen.

Ergolift
FAQ

Helpie FAQ

 • Allmän felsökning

 • Sänkningshastigheten är för låg, speciellt vid obelastad manipulator. Eller: Manipulatorn går inte att sänka

  Orsak 1: Lasthållningsventilens inställning har rubbats.             

  • Justera lasthållningsventilen, se kapitel ”7- Justeringsinstruktioner” – Justeringsinstruktioner för hydraulventiler.

  Orsak 2: Tryckbegränsningsventilen (P3) för sänkningstrycket har rubbats.

  • Eventuellt kan föroreningar i ventilen ha förorsakat läckage.
  • Justera tryckbegränsningsventilen för sänkningstrycket, se kapitel ”7- Justeringsinstruktioner” – Justeringsinstruktioner för hydraulventiler. Om inte detta hjälper, rengör ventilen eller byt mot en ny.
   • Oljeläckage från reglerventilen på hydraulaggregat

    Orsak 1: Läckage från slanganslutningarna till ventilen.               

    • Dra efter kopplingarna och sexkants- nipplarna. Vid behov, byt ut tätnings- brickorna under sexkantsnipplarna.

     

    Orsak 2: Läckage från tryckbegränsningsventilen eller dämpventilen.

    • Dra efter muttrarna och byt muttrar samt tätningsbrickor vid behov.

    Orsak 3: Läckage från packningarna mellan tryck- kompenseringsventilen och reglerventilhuset. Oljan sipprar ut mellan dessa delar företrädesvis den nedre delen.

    • Byt de tre O-ringarna mellan dessa detaljer.
   • Armen svänger runt pelaren när den släpps och ställer sig åt ett visst håll

    Orsak: Pelaren/fästkonsolen lutar åt det håll som manipulatorn ställer sig åt.

    • Väg av pelaren/fästkonsolens montagefläns med hjälp av maskinvattenpass. Justera med brickor under fästskruvarna.
 • Manipulatorn orkar inte att lyfta lasten

 • Elmotorn stannar vid manövrering uppåt

  Orsak 1: Kopplingsblecken i motorns anslutningsdosa är felkopplade.

  • Justera kopplingsbleckens läge.

  Orsak 2: Anslutningsspänningen är för låg.

  • Anslut motorn till rätt spänning (se märkskylt) eller byt till motor med rätt spänning.

  Orsak 3: Lastens och lyftverktygets tyngd överskrider armens maximala lyftförmåga och tryckbegränsningsventilen på hydraulaggregatet öppnar ej som den skall.

  • Minska lasten och justera tryckbegränsnings­ventilen enligt justeringsinstruktionen.
 • Elmotorn fortsätter att rotera vid manövrering uppåt

  Orsak 1: Lastens och lyftverktygets tyngd överskrider armens maximala lyftförmåga.

  • Minska lasten.

  Orsak 2: Justerskruven till dämpventilen på reglerventilen är helt inskruvad. 

  • Justera dämpventilen enligt justerings-instruktionen.

  Orsak 3: Tryckbegränsningsventilen för lyfttrycket på hydraulaggregatet har rubbats och öppnar vid för lågt tryck.

  • Eventuellt kan föroreningar i ventilen ha förorsakat läckage.
  • Justera tryckbegränsningsventilen enligt instruktion. Om detta ej hjälper, rengöres ventilen eller utbytes mot en ny.

  Orsak 4: Hydraulpumpen är trasig.

  • Byt hydraulpumpen i hydraulaggregatet.

  Orsak 5: Returfiltret är igensatt.

  • Byt filterpatron genom att ta bort locket på filtret (demontera de tre skruvarna).

  Orsak 6: Oljenivån i oljetanken är för låg.

  • Fyll i hydraulolja. Se kapitlet Tekniska Data för lämplig olja.
 • Lasten sjunker med manövreringen i neutralläget

 • När motorn är avstängd

  Orsak 1: Lasthållningsventilens inställning har rubbats. Eventuellt kan föroreningar i ventilen ha förorsakat läckage.

  • Justera lasthållningsventilen, se kapitel ”7- Justeringsinstruktioner” – Justeringsinstruktioner för hydraulventiler. Om inte detta hjälper, demontera ventilen och rengör detaljerna noggrant. Montera och ställ in enligt instruktionen. Om inte detta hjälper byt lasthållningsventilen mot en ny.

  Orsak 2: Kolvpackningen i lyftcylindern läcker.

  • Byt kolv- och kolvstångspackningarna i cylindern.
 • När motorn är påslagen, men inte då den är avstängd

  Orsak: Tumhjulets/ Joy-stickens styr utrustning är inkorrekt.

  • Kontrollera att styr utrustningen är korrekt inställd.
  • Centrerings skruven kan behöva justeras.
 • Vriddon

 • Hur justerar jag vriddonet?

  Manual till vriddonet finns att ladda ner på tillverkarens hemsida. Du hittar sidan här.

 • Produkter

  ERGOLIFT MA

  ERGOLIFT MB

  ERGOLIFT MB HEAVY DUTY

  ERGOBALANCER BA

  ERGOBALANCER BB

  ERGOMOVE

  Kontakta oss

  Telefon: 0589-855 90

  Email: info@ergolift.com

  Adress: Box 192, Köpingsvägen 18, 732 24 ARBOGA

  Videos på ergolift

  Klicka på länken för att se filmer på ergolift.