Uppdraget

  • Elmotorer med monterad kuggkrans ska passas in i en växellåda.
  • Kuggkransen ska passa i andra kuggar inne i lådan. Risk för flisor vid inpassningen!
  • 20-30 kg i axelhöjd innebär hög risk för belastningsskador, därför krävs lyfthjälp.
  •  Lyfthjälpen får inte ta bort känslan för montörerna.
  •  Montörerna ska godkänna lösningen

Krav på manipulatorn

  •  Avlasta montörens armar men tillåta exakt montage.
  •  Motorn ska kunna röras i fem frihetsgrader.
  •  Manipulatorn får inte väga så mycket att det blir svårmonterat.
  •  Olika storlekar och vikter på elmotorer ska kunna hanteras.