Uppdraget

 •  Lyfta och flytta tunnor med kemikalier eller piller och tömma ur dem i trattar för blandare eller förpackning
 • Tömma ur innehållet gradvis med full kontroll för operatören
 • Tunnorna måste greppas exakt lagom hårt för att varken tappas eller krossas
 • Det ska inte gå att släppa tunnan när den är i luften
 • Maskinen ska användas i renrum

Krav på manipulatorn

 •  Maximal last ca 100 kg
 • Tunnan måste hållas orörlig när den töms
 • Tömningen ska kunna regleras steglöst
 • Mjuk men säker greppning av tunnan
 • Säkerhetsfunktion för att inte kunna släppa i luften
 • Helt inkapslad, slät mekanism så att inget damm kan fastna i springor
 • Ska tåla rengöring med hett lut