FAQ Category: Manipulatorn orkar inte att lyfta lasten

Elmotorn fortsätter att rotera vid manövrering uppåt

Orsak 1: Lastens och lyftverktygets tyngd överskrider armens maximala lyftförmåga. Minska lasten. Orsak 2: Justerskruven till dämpventilen på reglerventilen är helt inskruvad.  Justera dämpventilen enligt justerings-instruktionen. Orsak 3: Tryckbegränsningsventilen för lyfttrycket på hydraulaggregatet har rubbats och öppnar vid för lågt tryck. Eventuellt kan föroreningar i ventilen ha förorsakat läckage. Justera tryckbegränsningsventilen enligt instruktion. Om detta ej hjälper, rengöres …

Elmotorn fortsätter att rotera vid manövrering uppåt Läs mer »

Elmotorn stannar vid manövrering uppåt

Orsak 1: Kopplingsblecken i motorns anslutningsdosa är felkopplade. Justera kopplingsbleckens läge. Orsak 2: Anslutningsspänningen är för låg. Anslut motorn till rätt spänning (se märkskylt) eller byt till motor med rätt spänning. Orsak 3: Lastens och lyftverktygets tyngd överskrider armens maximala lyftförmåga och tryckbegränsningsventilen på hydraulaggregatet öppnar ej som den skall. Minska lasten och justera tryckbegränsnings­ventilen …

Elmotorn stannar vid manövrering uppåt Läs mer »