FAQ Category: Lasten sjunker med manövreringen i neutralläget

När motorn är avstängd

Orsak 1: Lasthållningsventilens inställning har rubbats. Eventuellt kan föroreningar i ventilen ha förorsakat läckage. Justera lasthållningsventilen, se kapitel ”7- Justeringsinstruktioner” – Justeringsinstruktioner för hydraulventiler. Om inte detta hjälper, demontera ventilen och rengör detaljerna noggrant. Montera och ställ in enligt instruktionen. Om inte detta hjälper byt lasthållningsventilen mot en ny. Orsak 2: Kolvpackningen i lyftcylindern läcker. …

När motorn är avstängd Läs mer »