FAQ Category: Allmän felsökning

Oljeläckage från reglerventilen på hydraulaggregat

Orsak 1: Läckage från slanganslutningarna till ventilen.                Dra efter kopplingarna och sexkants- nipplarna. Vid behov, byt ut tätnings- brickorna under sexkantsnipplarna.   Orsak 2: Läckage från tryckbegränsningsventilen eller dämpventilen. Dra efter muttrarna och byt muttrar samt tätningsbrickor vid behov. Orsak 3: Läckage från packningarna mellan tryck- kompenseringsventilen och reglerventilhuset. Oljan …

Oljeläckage från reglerventilen på hydraulaggregat Läs mer »

Sänkningshastigheten är för låg, speciellt vid obelastad manipulator. Eller: Manipulatorn går inte att sänka

Orsak 1: Lasthållningsventilens inställning har rubbats.              Justera lasthållningsventilen, se kapitel ”7- Justeringsinstruktioner” – Justeringsinstruktioner för hydraulventiler. Orsak 2: Tryckbegränsningsventilen (P3) för sänkningstrycket har rubbats. Eventuellt kan föroreningar i ventilen ha förorsakat läckage. Justera tryckbegränsningsventilen för sänkningstrycket, se kapitel ”7- Justeringsinstruktioner” – Justeringsinstruktioner för hydraulventiler. Om inte detta hjälper, rengör ventilen eller …

Sänkningshastigheten är för låg, speciellt vid obelastad manipulator. Eller: Manipulatorn går inte att sänka Läs mer »