Sänkningshastigheten är för låg, speciellt vid obelastad manipulator. Eller: Manipulatorn går inte att sänka

Orsak 1: Lasthållningsventilens inställning har rubbats.             

  • Justera lasthållningsventilen, se kapitel ”7- Justeringsinstruktioner” – Justeringsinstruktioner för hydraulventiler.

Orsak 2: Tryckbegränsningsventilen (P3) för sänkningstrycket har rubbats.

  • Eventuellt kan föroreningar i ventilen ha förorsakat läckage.
  • Justera tryckbegränsningsventilen för sänkningstrycket, se kapitel ”7- Justeringsinstruktioner” – Justeringsinstruktioner för hydraulventiler. Om inte detta hjälper, rengör ventilen eller byt mot en ny.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *