När motorn är avstängd

Orsak 1: Lasthållningsventilens inställning har rubbats. Eventuellt kan föroreningar i ventilen ha förorsakat läckage.

  • Justera lasthållningsventilen, se kapitel ”7- Justeringsinstruktioner” – Justeringsinstruktioner för hydraulventiler. Om inte detta hjälper, demontera ventilen och rengör detaljerna noggrant. Montera och ställ in enligt instruktionen. Om inte detta hjälper byt lasthållningsventilen mot en ny.

Orsak 2: Kolvpackningen i lyftcylindern läcker.

  • Byt kolv- och kolvstångspackningarna i cylindern.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *