Elmotorn stannar vid manövrering uppåt

Orsak 1: Kopplingsblecken i motorns anslutningsdosa är felkopplade.

  • Justera kopplingsbleckens läge.

Orsak 2: Anslutningsspänningen är för låg.

  • Anslut motorn till rätt spänning (se märkskylt) eller byt till motor med rätt spänning.

Orsak 3: Lastens och lyftverktygets tyngd överskrider armens maximala lyftförmåga och tryckbegränsningsventilen på hydraulaggregatet öppnar ej som den skall.

  • Minska lasten och justera tryckbegränsnings­ventilen enligt justeringsinstruktionen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *