Elmotorn fortsätter att rotera vid manövrering uppåt

Orsak 1: Lastens och lyftverktygets tyngd överskrider armens maximala lyftförmåga.

  • Minska lasten.

Orsak 2: Justerskruven till dämpventilen på reglerventilen är helt inskruvad. 

  • Justera dämpventilen enligt justerings-instruktionen.

Orsak 3: Tryckbegränsningsventilen för lyfttrycket på hydraulaggregatet har rubbats och öppnar vid för lågt tryck.

  • Eventuellt kan föroreningar i ventilen ha förorsakat läckage.
  • Justera tryckbegränsningsventilen enligt instruktion. Om detta ej hjälper, rengöres ventilen eller utbytes mot en ny.

Orsak 4: Hydraulpumpen är trasig.

  • Byt hydraulpumpen i hydraulaggregatet.

Orsak 5: Returfiltret är igensatt.

  • Byt filterpatron genom att ta bort locket på filtret (demontera de tre skruvarna).

Orsak 6: Oljenivån i oljetanken är för låg.

  • Fyll i hydraulolja. Se kapitlet Tekniska Data för lämplig olja.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *