Uppdraget

  • Hämta en uppvärmd form ur förvärmningsugnen som håller 1000 grader C
  • Vänd formen 180 grader
  • Placera formen i en vakuumugn
  • Repetera en gång i minuten

Krav på manipulatorn

  • Lyftkapacitet 150 kg
  • Griparm 2,5 meter lång
  • Rotation i verktyget 180 grader
  • Tåla gjuterimiljö – varmt och smutsigt
  • Ska kunna användas av operatör i skyddskläder