Ergolift MB

MANIPULATOR ERGOLIFT MB
- FÖR STORA MOMENT

Ergolift erbjuder också en hydraulisk manipulator där armsystemet är ledat i både horisontell och vertikal led. Modell MB används, styrs på samma sätt som MA, och verktygen ansluts också på samma sätt.

MB passar även för låga takhöjder. Den yttre armen kan specialbyggas, vilket underlättar anpassning till speciella krav. MB tål också stora moment i verktyget, och kan därför användas för stora excentriska laster. Med MB kan man också nå långt in i eller under hinder.

Standardstorlekarna för modell MB visas i tabellen nedan. Vi gör också kraftfullare maskiner för laster upp till 500 kg.

Alla Ergolift MB kan monteras på pelare eller hängda från take teller ett skensystem.

Teknisk information

Optioner 

  • Ändlös rotation runt theta-axeln
  • EX-klassad motor för hydraulsystemet, för explosionskänsliga miljöer
Tekniska data 
Svängområde för arm runt pelaren, theta-axeln 330o
Vridningsvinkel för verktygsfästet, runt alfa-axeln 330o
Tryckluftsförsörjning 6-10 bar
Strömförsörjning 230/400V, 50 Hz
Typ Max lyft- kapacitet kg Max tillåten excentrisk last, Nm R, mm Z, mm
MB60 60 800 2800 1600
MB90 90 800 2800 1600
MB150 150 800 2800 1600
MB240 240 1600 2800 1600

Excentriska laster

Ergolift är konstruerad för att hantera laster med viktcentrum förskjutet åt sidan. Lasten kan därför hållas och förflyttas en bra bit från verktygsfästet (se bilden).

Genom att Ergolift kan räcka in i eller under strukturer, kan den användas för många tillämpningar som är för svåra för vanliga lyftutrustningar, exempelvis att hantera arbetsstycken i

  • Pressar
  • Fräsar
  • Svarvar
  • Ugnar
  • Målningsboxar
  • Conveyorsystem

En operatör med en Ergolift kan hantera och balansera stora laster såsom dörrar, väggelement, framaxlar, rör mm som tidigare krävde minst två personer. Och samtidigt går det snabbare och säkrare.

Kontakta oss

Telefon: 0589-855 90

Email: info@ergolift.com

Adress: Box 192, Köpingsvägen 18, 732 24 ARBOGA

Ergolift tillverkas av Skoogs Maskin & Svets AB