Ergolift MA

ErgoLift MA - ALLTID I JÄMVIKT

Med ERGOLIFT MA hanterar du medeltunga laster enkelt, snabbt och säkert. Operatören slipper lyfta, hålla, rotera och tilta ett arbetsstycke själv, utan får hjälp att göra det snabbt och precist.

Tillsammans med ett lämpligt gripverktyg är Ergolift en flexibel och ekonomisk lösning på dina hanteringsproblem.

Ergolift MA är en hydrauldriven, manuellt styrd lyftarm. Lyfthastigheten kan regleras steglöst med en enkel handkontroll, och arbetsstycket kan vridas i valfritt antal riktningar beroende på vilket gripverktyg som väljs. Om operatören släpper kontrollen, stannar Ergolift och håller kvar arbetsstycket i samma läge.

Liksom övriga Ergolift kan MA monteras på en golvpelare, i fast takmontage eller i ett rörligt skensystem.

Funktion

Figuren till höger visar hur manipulatorn Ergolift MA fungerar. Lyftarmen står vanligen på en golvmonterad pelare och kan roteras manuellt runt pelaren (theta-axeln). Manöverhantagen och gripverktyget är integrerade i en enhet, som kan flyttas manuellt i horisontalled (x-axeln) och lyftas hydrauliskt i vertikalled (z-axeln).

Alla gripverktyg kan roteras runt sin fästpunkt (alfa-axeln). Drivenheten är ett tystgående hydraulsystem som drivs av en trefasmotor. Den vertikala rörelsen är driven både uppåt och nedåt. Vid strömavbrott, slangbrott eller annat haveri låses lasten i läge av en säkerhetsventil. Armsystemet är en fyrledsmekanism med låg friktion, som alltid håller gripverktygets fäste horisontellt oavsett armens läge.

Styrningen är enkel, antingen med tumhjul, knappar eller vårt klassiska lyfthandtag. Lyfthandtaget fungerar så att operatören styr lyfthastigheten steglöst, om handtaget släpps återgår det genast till neutralläge och maskinen stannar i det läge den har.

Teknisk information

Optioner 

  • Ändlös rotation runt theta-axeln
  • EX-klassad motor för hydraulsystemet, för explosionskänsliga miljöer
Tekniska data
Svängområde för arm runt pelaren, theta-axeln 330o
Vridningsvinkel för verktygsfästet, runt alfa-axeln 330o
Tryckluftsförsörjning 6-10 bar
Strömförsörjning 230/400V, 50 Hz

Last och räckvidd

Typ Max lyft - kapacitet kg Max tillåten excentrisk last, Nm R, mm Z, mm
MA60 60 200 2705 1900
MA80 80 250 2195 1500
MA75 75 300 3005 2150
MA75E 75 300 3490 2150
MA110 110 500 2195 2150
MA110E 110 500 2680 2150
MA110SE 110 500 3180 1500
MA150 150 800 3005 2150
MA150E 150 800 3490 2150
MA150SE 150 800 3990 2150
MA200 200 800 2380 1650
MA200E 200 800 2865 1650
MA200SE 200 800 3365 1650
MA260 260 800 1880 1250
MA260E 260 800 2365 1250
MA260SE 260 800 2765 1250

Kontakta oss

Telefon: 0589-855 90

Email: info@ergolift.com

Adress: Box 192, Köpingsvägen 18, 732 24 ARBOGA

Ergolift tillverkas av Skoogs Maskin & Svets AB